Search for Aklanon Translation

Sunday, March 15, 2015

Vegetables - plants or parts of a plant used as food

Banana blossom

Leny picked the banana blossom and cooked it for lunch

Puso it saging

Si Leny hay nagbuoe it puso it saging ag gineaha nana para sa ilabas

Bean sprouts

Bean sprouts are frequently used in Chinese cookery

Toge

Ro toge hay pirmi nga ginagamit sa mga chinese nga eaha

Bitter melon

Most children don't like to eat bitter melon

Maragoso

Ka-eabanan sa mga unga hay owa naila magkaon it maragoso

Cabbage

Leny bought some fresh cabbage in the market

Repoyo

Si Leny hay nagbakae it preska nga repoyo sa tindahan

Cassava

Cassava is used to make flour

Balinghoy

Ro balinghoy hay ginagamit para magobra it harina

Chinese cabbage

Milk fish soup with chinese cabbage is delicious

Petsay

Ro sinabawan nga bang-eos nga may petsay hay manami

Corn

Our neighbor feeds their chickens with corn

Mais

Ro amo nga ka-eapit hay ginasuburan nanda andang mga manok it mais

Cucumber

The cucumber can be eaten raw

Pipino

Ro pipino hay pwede kaunon it hilaw

Garlic

Garlic is good for the heart

Bawang

Ro bawang hay manami para sa tagipusuon

Ginger

Ginger is use as a spice and sometimes medicinally

Euy-a

Ro euy-a hay ginagamit nga panakot ag kung amat hay pang bueong
 • ginagamit-use
 • nga-as
 • panakot-spices
 • ag-and
 • kung amat-sometimes
 • pangbueong-medicinally

Horseradish tree

Horseradish tree can be used as an antibacterial

Malungay

Ro malungay pwede gamiton nga pangontra sa bakterya
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Moringa_oleifera

Mung beans

You cannot count a bushel of mung beans

Baeatong

Indi mo mahuyap ro gantang it mga baeatong
 • http://www.sizes.com/units/ganta.htm
 • indi-cannot
 • mo-you
 • mahuyap-count
 • gantang-bushel

Mushroom

Can you slice the mushrooms for the carbonara

Amamakoe

Pwede mo kiwaon ro amamakoe para sa carbonara

Mushroom

Can you slice the mushrooms for the carbonara

Uhong

Pwede mo kiwaon ro uhong para sa carbonara

Onion

Chopping onions makes my eyes water

Sibuyas

Ro pagsiad it subuyas hay nagapa-euha sa akong mata

Chili

I hate foods with chili

Katumbae

Owa ako naila it mga pagkaon nga may katumbae

Potato

Start boiling the potatoes now

Patatas

Umpisahi eon it eaga ro mga patatas

Radish

She is growing radish in her garden

Labanos

Imaw hay nagapatubo it labanos sa anang ta-eamnan

String bean

I only want to buy five pieces of string beans

Hamtak

Gusto ko eat-ang bak-eon hay limang bilog nga mga hamtak

Tomato

Tomato is used as a garnish in some dishes

Kamatis

Ro kamatis hay ginagamit nga pang dekorasyon sa mga putahe

Turnip

I will teach you how to peel the turnip

Singkamas

Tur-an ko ikaw kung paano upakan ro singkamas
 • http://en.wikipedia.org/wiki/Pachyrhizus_erosus

No comments:

Post a Comment