Search for Aklanon Translation

Sunday, July 19, 2015

Things inside the bedroom: objects belonging to a room for sleeping in

Bed

He lay in bed all morning

Katre

Naglinubog imaw sa katre it bilog nga agahon
 • Naglinubog - Lay
 • Imaw - He, She
 • Bilog - All
 • Agahon - Morning

Bed

He lay in bed all morning

Eugban

Naglinubog imaw sa eugban it bilog nga agahon
 • Naglinubog - Lay
 • Imaw - He, She
 • Bilog - All
 • Agahon - Morning

Blanket

I need a thick blanket because it's cold tonight

Haboe

Kinahangean ko it madamoe nga haboe dahil ma-eamig makarong gabie
 • Kinahangean - Need
 • Ko - I, Me
 • Madamoe - Thick
 • Dahil - Because
 • Ma-eamig - Cold
 • Makarong gabie - Tonight (lit. Now + Night)

Closet

She has a closet full of new clothes

Aparador

Imaw hay may aparador nga puno it bag-o nga mga eambong
 • Imaw - He, She
 • Hay may - Has, Have
 • Puno - Full
 • Bag-o - New
 • Eambong - Clothing
 • Mga eambong - Clothes

Pillow

I want to rest my head on a soft pillow

Maha-ea

Gusto ko nga ipahuway akong u-eo sa ma-eum-ok nga maha-ea
 • Gusto - Want
 • Ko - I, Me
 • Ipahuway - Rest
 • Akong - My, Mine
 • U-eo - Head
 • Ma-eum-ok - Soft

Pillow case

You need to change your pillow case twice a week

Punda

Kinahangean mo nga bayluhan imong punda it daywang beses sa sang dominggo
 • Kinahangean - Need
 • Mo - You
 • Bayluhan - Change, Swap
 • Imong - Your
 • Daywang beses - Twice
 • Sang - A, Per
 • Dominggo - Week

Mosquito net

I forgot to hang the mosquito net

Musketero

Nalipatan ko nga ikabit ro musketero
 • Nalipatan - Forgot
 • Ko - I, Me
 • Ikabit - Hang
 • Ro - The

Mat

I'm more comfortable sleeping on the mat

Banig

Ako hay mas komportable magkatu-eog sa banig
 • Ako - I, Me
 • Mas - More
 • Komportable- Comfortable
 • Magkatu-eog - Sleeping

Curtain

Mother hung her new curtains for the guests

Kurtina

Ginkabit ni nanay anang bag-o nga mga kurtina para sa mga bisita
 • Ginkabit - Hung
 • Nanay - Mother, Mom
 • Anang - Her, His
 • Bag-o - New
 • Kurtina - Curtain
 • Mga kurtina - Curtains
 • Para - For
 • Bisita - Guest, Visitor
 • Mga bisita - Guests, Visitors

Light

Turn off the light if you are going out of your bedroom

Iwag

Paeunga ro iwag kung ikaw hay magguwa sa imong kwarto
 • Paeunga - Turn off
 • Kung - If
 • Ikaw - You
 • Magguwa - Going out
 • Imong - Your
 • Kwarto - Bedroom, Room

Laundry basket

Our laundry basket is full of dirty clothes

Bueotangan it umog

Atong bu-eotangan it umog hay puno it umog
 • Atong - Our
 • Puno - Full
 • Umog - Dirty clothes

Mattress

I miss sleeping on my soft mattress together with my huggable pillow

Kutson

Ako hay nahidlaw mag-eubog sa akong ma-eum-ok nga kutson kaibahan it akong manami kupkopan nga maha-ea
 • Ako - I, Me
 • Nahidlaw - Miss
 • Mag-eubog - Sleeping
 • Akong - My, Mine
 • Ma-eum-ok - Soft
 • Kaibahan - Together with, Companion
 • Manami kupkopan - Huggable
 • Maha-ea - Pillow

Rag

Can you please wipe the babie's pee from the floor using the rag

Eapat

Pwede mo punasan ro ihi it eapsag sa sa-eug gamit ro eapat
 • Pwede - Can
 • Mo - You
 • Punasan - Wipe
 • Ihi - Pee, Urine
 • Eapsag - Baby
 • Sa-eug - Floor
 • Gamit - Using

Doormat

Place the doormat outside the door

Pamahiran it siki

Ibutang ro pamahiran it siki sa guwa it poetahan
 • Ibutang - Place, Put
 • Guwa - Outside
 • Poetahan - Door

No comments:

Post a Comment