Search for Aklanon Translation

Sunday, April 12, 2015

Comedy and Humour: the quality of being amusing or comic

Laugh

What are you laughing about

Hibayag

Ano imong nahibayag
 • Hibayag [he-buy-ag] - Laugh or Smile
 • Ano - What
 • Imong - Your
 • About - Nahanungod

Smile

The photographer asked us to smile at the camera

Hibayag

Ro manuglitrato hay naghinyu kamon nga maghibayag sa kamera
 • Hibayag [he-buy-ag] - Laugh | Smile
 • Manuglitrato - Photographer
 • Naghinyu - Asked
 • Kamon - Us
 • Kamera = Camera

Guffaw

I've not guffawed so much in all my life

Haeakhak

Owa gid ako kahaeakhak sa ang bilog nga kabuhi
 • Haeakhak [ha-yak-hak]
 • owa-not
 • Ako-I

Smile

The photographer asked us to smile at the camera

Hiyum-hiyum

Ro manuglitrato hay naghinyu kamon nga maghiyum-hiyum sa kamera
 • Hiyum-hiyum [he-um-he-um] - Laugh | Smile
 • Manuglitrato - Photographer
 • Naghinyu - Asked
 • Kamon - Us
 • Kamera = Camera

Joke

For her it was only a joke, but some people took her seriously

Sunlog

Para kana hay sunlog pero ka-eabanon sa mga tawo hay ginaseryoso imaw
 • Sunlog [sun-log] | Paumang | Pabu-eo-bu-eo
 • Para - For
 • Kana - Her
 • Pero - But (Spanish)
 • Ka-eabanon - Some
 • Mga Tawo - People
 • Ginaseryoso - Seriously
 • Imaw - Her

Joke

For her it was only a joke, but some people took her seriously

Paumang

Para kana hay paumang pero kaeabanan sa mga tawo hay ginaseryoso imaw
 • Paumang [pa-oo-mang] | Sunlog | Pabueo-bueo
 • Para - For
 • Kana - Her
 • Kaeabanan - Some
 • Pero - But (Spanish)
 • Mga Tawo - People
 • Ginaseryoso - Seriously
 • Imaw - Her

Joke

For her it was only a joke, but some people took her seriously

Pabu-eo-bu-eo

Para kana hay pabu-eo-bu-eo pero kaeabanan sa mga tawo hay ginaseryoso imaw
 • Pabu-eo-bu-eo [pa-bu-wu-bu-wu] | Paumang | Sunlog
 • Para - For
 • Kana - Her
 • Pero - But (Spanish)
 • Kaeabanan - Some
 • Mga Tawo - People
 • Ginaseryoso - Seriously
 • Imaw - Her

Funny

He's a very funny guy

Kabueo-bueo

Imaw hay kabueo-bueo gid-a nga eaki
 • Kabueo-bueo [ka-bu-wu-bu-wu]
 • Imaw - He | She
 • Gid-a - Very
 • Eaki - Guy

Funny

He's a very funny guy

Kabueo-bueo

Imaw hay masyadong kabueo-bueo nga eaki
 • Kabueo-bueo [ka-bu-wu-bu-wu]
 • Imaw - He | She
 • Masyadong - Very
 • Eaki - Guy

Tease

He was always teased by his brother about his shortness

Sunlog

Imaw hay pirmi nga ginasunlog it anang igmanghod nga eaki nahanungod sa anang pagkamanaba
 • Imaw hay pirmi - He was always
 • Nga ginasunlog - Teased
 • It anang igmanghod nga eaki - By his brother
 • Nahanungod sa anang pagkamanaba - About his shortness

Prank

He enjoys playing pranks on his freinds

Sunlog

Imaw hay naila magsunlog sa anang mga amigo
 • Imaw - He or she
 • Naila - Like
 • Anang - His or her
 • Amigo - Friend (male)

Prank

He enjoys playing pranks on his freinds

Paumang

Imaw hay naila magpaumang sa anang mga amigo
 • Imaw - He or she
 • Naila - Like
 • Anang - His or her
 • Amigo - Friend (male)

Fun

Our vacation was a fun time for me

Sadya

Ro atong naging bakasyon ro masadya nga oras para kakon
 • Atong - Our
 • Bakasyon - Vacation
 • Oras - Time
 • Para - For
 • Kakon - Me

Happy

I am happy to see you

Sadya

Ako hay masadya nga nakita ko ikaw
 • Sadya [sad-ya]
 • Nakita - See

Play

The play is based on a real life event

Paguwa

Ro paguwa hay ginbase sa minatuod nga natabo sa kabuhi
 • Paguwa [pa-goo-wa] - Play (as in a stage presentation)
 • Ginbase - Based
 • Minatuod - Real
 • Natabo - Event
 • Kabuhi - Life

Playing

The radio is playing

Tunog

Ro radyo hay nagatunog

Game

What game do you want to play

Hampang

Anong hampang ro imong gustong hamangon
 • Hampang - (Physical or mental competition)

Play

He played by himself in his room

Hampang

Naghampang imaw nga isaea sa anang kwarto
 • Hampang - (Engage in sport)
 • Imaw - He
 • Sa - In
 • Anang (ana nga) - his
 • Kwarto - Room

Play

She knows how to play the guitar

Tunog

Antigo imaw magpatunog it gitara
 • Tunog - (To perform music or sound in a performance)

No comments:

Post a Comment