Search for Aklanon Translation

Sunday, June 28, 2015

Gardening Tools: tools used in the activity of tending and cultivating a garden, especially as a pastime

Shovel

He dug the soil using a shovel

Pala

Ginkutkot nana ro eugta gamit ro pala
 • Ginkutkot - Dug
 • Nana - He, She
 • Ro - The
 • Eugta - Soil, Ground
 • Gamit - Using

Mattock

The mattock is helpful in cultivating the soil

Piko

Ro piko hay nakakabulig sa pagbasukay it eugta
 • Ro - The
 • Hay - Is
 • Nakakabulig - Helpful
 • Pagbasukay - Cultivating
 • Eugta - Soil, Ground

Rake

It's easy to separate dry leaves from the soil using a rake

Kalaykay

Madali bu-eagon ro patay nga mga dahon sa eugta gamit ro kalaykay
 • Madali - Easy
 • Bu-eagon - Separate
 • Ro - The
 • Patay - Dead (Dry)
 • Mga Dahon - Leaves
 • Eugta - Soil, Ground
 • Gamit - Using

Flower Pot

I prepared ten flower pots for my flowering plants

Kaang

Nagpahaum ako it napueo nga mga kaang para sa akong mga nagabueak nga mga tanum
 • Nagpahaum - Prepared
 • Ako - I, Me
 • Napu-eo - Ten
 • Para - For, To
 • Akong - My, Mine
 • Nagabueak - Flowering
 • Mga tanum - Plants

Broom

Please return the broom to the right place after using

Silhig

Paki-uli ro silhig sa tama nga lugar pagkatapos gamiton
 • Paki-uli - Please return
 • Ro - The
 • Tama - Right, Correct
 • Lugar - Place, Location
 • Pagkatapos - Finished
 • Gamiton - Using

Secateurs

I trimmed the flowering plants using the secateurs

Gunting sa tanum

Gin-utdan ko ro nagabu-eak nga mga tanum gamit ro gunting sa tanum
 • Gin-utdan - Trimmed
 • Nagabu-eak - Flowering
 • Mga tanum - Plants
 • Gamit - Using
 • Ro - The

Plough

A plough is one of the most important tools of a farmer

Arado

Ro arado hay sambilog sa pinakaimportante nga mga gamit it mangunguma
 • Plough - (Plow en-us)
 • Sambilog - One (numeric)
 • Pinakaimportante - Most important
 • Mga gamit - Tools
 • Mangunguma - Farmer

Hoe

He left the hoe in the rice field

Saroe

Gin-aywanan nana ro saroe sa eanas
 • Gin-aywanan - Left
 • Nana - He, She
 • Ro - The
 • Eanas - Rice field

Digging bar

He already prepared his hat, digging bar and a bushel of mung beans before going to the farm

Bara

Ginpahaum eagi nana ro anang kaeo, bara ag sang gantang nga baeatong bago mag-adto sa taeamnan
 • Ginpahaum - Prepared
 • Eagi - Already
 • Nana - He, She
 • Anang - His, Her
 • Kaeo - Hat
 • Gantang - Bushel
 • Baeatong - Mung beans
 • Bago - Before
 • Mag-adto - Going
 • Taeamnan - Farm

Sickle

The farmer used the sickle in harvesting his rice crop

Karit

Ro mangunguma hay naggamit it karit sa paggaeab it anang mga tanum ng paeay
 • Ro - The
 • Mangunguma - Farmer
 • Naggamit - Used
 • Pagga-eab - Harvesting (specifically rice harvesting)
 • Anang - His, Her
 • Mga Tanum - Crop, Plants
 • Pa-eay - Rice

No comments:

Post a Comment